เทคโนโลยี / นวัตกรรมพร้อมใช้

นำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมใช้

นวัตกรรมทั้งหมด ของ

คุณ ปรัชญา มุขดา

ผู้นำเสนอเทคโนโลยี/ผู้เชี่ยวชาญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

QR code