เทคโนโลยี / นวัตกรรมพร้อมใช้

นำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมใช้

อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชกึ่งสำเร็จรูปสูตร CMRU1

อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชกึ่งสำเร็จรูปสูตร CMRU1 เป็นสูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชได้หลากหลายชนิด

195 Views
ผู้สนใจ คน

อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชกึ่งสำเร็จรูปสูตร CMRU1

ความรู้ / เทคโนโลยี

รายละเอียด

จุดเด่น

กลุ่มเป้าหมาย

แหล่งเงินทุนที่ใช้วิจัย / นวัตกรรม

ไม่ระบุแหล่งทุน

ชื่อแหล่งเงินทุนที่ใช้วิจัย/นวัตกรรม

ทรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร (Petty Patent)

เจ้าของสิทธิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ROI

ปริมาณหน่วยนับ ROI

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ SROI

ปริมาณหน่วยนับ SROI

ตำบลที่ใช้นวัตกรรม

ช้างเผือก

อำเภอที่ใช้นวัตกรรม

อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดที่ใช้นวัตกรรม

เชียงใหม่

พิกัดที่ใช้นวัตกรรม

นวัตกรชุมชน / ผู้ใช้นวัตกรรม
ประเภท : เทคโนโลยี / นวัตกรรมพร้อมใช้

หมวดหมู่ : เกษตร

ระดับผลงาน : SRL9

Tag :


QR code