เทคโนโลยี / นวัตกรรมพร้อมใช้

นำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมใช้

คุกกี้มะม่วงน้ำดอกไม้

ใช้วัตถุดิบสดใหม่ของ 8 ริ้ว เช่น มะม่วงน้ำดอกไม้ ชามะม่วงน้ำดอกไม้ ไข่ไก่สด นมมูร่า

127 Views
ผู้สนใจ คน

คุกกี้มะม่วงน้ำดอกไม้

ความรู้ / เทคโนโลยี

รายละเอียด

จุดเด่น

กลุ่มเป้าหมาย

แหล่งเงินทุนที่ใช้วิจัย / นวัตกรรม

ไม่ระบุแหล่งทุน

ชื่อแหล่งเงินทุนที่ใช้วิจัย/นวัตกรรม

ทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตร (Patent)

เจ้าของสิทธิ์

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ROI

ปริมาณหน่วยนับ ROI

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ SROI

ปริมาณหน่วยนับ SROI

ตำบลที่ใช้นวัตกรรม

หน้าเมือง

อำเภอที่ใช้นวัตกรรม

อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

จังหวัดที่ใช้นวัตกรรม

ฉะเชิงเทรา

พิกัดที่ใช้นวัตกรรม

นวัตกรชุมชน / ผู้ใช้นวัตกรรม
ประเภท : เทคโนโลยี / นวัตกรรมพร้อมใช้

หมวดหมู่ : อาหาร

ระดับผลงาน : TRL9

Tag :

QR code