เทคโนโลยี / นวัตกรรมพร้อมใช้

นำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมใช้

เครื่องฉีกเนื้อสัตว์เป็นฝอยแบบกึ่งอัตโนมัติ

ลดปัญหาความเมื่อยล้าและบาดเจ็บจากการฉีกเนื้อสัตว์ด้วยมือ ได้คุณภาพและขนาดของฝอยเนื้อสัตว์ใกล้เคียงกันในทุกรอบการผลิต

56 Views
ผู้สนใจ คน

เครื่องฉีกเนื้อสัตว์เป็นฝอยแบบกึ่งอัตโนมัติ
พร้อมใช้

ความรู้ / เทคโนโลยี

motor and inverter control , Shredder grip knowledgement

รายละเอียด

เครื่องฉีกเนื้อสัตว์เป็นฝอยแบบกึ่งอัตโนมัติ โดยหลักการทำงานของเครื่อง ประกอบไปด้วยลูกกลิ้งที่มีเดือย ติดตั้งบนเพลาที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นกำลัง ติดตั้งแยกเพลาอิสระต่อกันเพื่อปรับความเร็วของลูกกลิ้งให้เกิดแรงเฉือนอย่างเหมาะสม และสามารถปรับความหนา บาง ของลักษณะเส้นเนื้อสัตว์ฝอยตามที่ต้องการได้ 

จุดเด่น

เรียบง่าย, กำลังผลิตสูงสำหรับ sme, GMP mode

กลุ่มเป้าหมาย

กิจการแปรรูปเนื้อสัตว์

แหล่งเงินทุนที่ใช้วิจัย / นวัตกรรม

ไม่ระบุแหล่งทุน

ชื่อแหล่งเงินทุนที่ใช้วิจัย/นวัตกรรม

TGI

ทรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร (Petty Patent)

เจ้าของสิทธิ์

วิรุณ โมนะตระกูล

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ROI

ปริมาณหน่วยนับ ROI

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ SROI

ปริมาณหน่วยนับ SROI

ตำบลที่ใช้นวัตกรรม

อำเภอที่ใช้นวัตกรรม

จังหวัดที่ใช้นวัตกรรม

พิกัดที่ใช้นวัตกรรม

นวัตกรชุมชน / ผู้ใช้นวัตกรรม
ประเภท : เทคโนโลยี / นวัตกรรมพร้อมใช้

หมวดหมู่ : อาหาร

ระดับผลงาน : SRL9

Tag : เครื่องฉีก หมูฝอย ไก่ฉีก


QR code