เทคโนโลยี / นวัตกรรมพร้อมใช้

นำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมใช้

โซล่าปั๊มรถเข็นด้วยระบบไอโอทีสู่เชิงพาณิชย์

มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ นำงานวิจัยด้านพลังงานแสงอาทิตย์มาประยุกต์องค์ความรู้ไปสู่สิ่งประดิษฐ์เชิงพาณิชย์ อาทิ โซล่าปั๊มน้ำประเภทต่างๆ เครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้าแบบออนกริด และออฟกริด เป็นต้น

66 Views
ผู้สนใจ คน

โซล่าปั๊มรถเข็นด้วยระบบไอโอทีสู่เชิงพาณิชย์

ความรู้ / เทคโนโลยี

วิศวกรรมศาสตร์ วิศวรรมพลังงานทดแทน

รายละเอียด

โครงการวิจัยนี้จะเป็นถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับกลุ่มอาชีพ และวิสาหกิจชุมชนทั้ง 7 กลุ่ม เพื่อสร้างนวัตกร เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของเพิ่มมูลค่าของของโซล่าปั๊ม ด้วยการพัฒนาระบบให้มีความสะดวก ทันสมัย และประหยัดเวลาในการใช้งาน ด้วยการติดตั้งระบบ IOT (Internet of Things) ระบบนี้จะเป็นการควบคุมโซล่าปั๊มผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ สามารถควบคุม ตั้งเวลา การให้น้ำทั้งพืชและสัตว์ มีระบบการแจ้งเตือน เพิ่มระบบกล้องวีดีโอ เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบผ่านมือถือได้ทุกที่ทุกเวลา ข้อดีของการเพิ่มระบบ IOT กลุ่มอาชีพจะสามารถขยายกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าในเมือง กลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่ รวมทั้งกลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุ จะเป็นระบบที่เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า สามารถเพิ่มกำไรได้มากกว่าระบบเดิมเท่าตัว

จุดเด่น

โซล่าปั๊มรถเข็น เป็นปั๊มน้ำขนาดเล็กที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ไม่ต้องจ่ายค่าพลังงาน ไม่ใช้แบตเตอรี่เก็บไฟ สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก เหมาะสมกับพื้นที่ห่างไกล ใช้งานได้หลากหลายทั้งด้านเกษตร เลี้ยงสัตว์ หรือใช้ในครัวเรือน ใช้งานง่ายแค่สับสวิทช์ตัวเดียว สามารถปั๊มน้ำ ได้สูงถึง 15 เมตร ใช้ได้ทุกที่ที่มีแสงแดด คุ้มค่าคุ้มราคา มีประกันอายุการใช้งานของเครื่อง โซล่าปั๊มรถเข็น มีการผลิตมาจำหน่าย 2 รุ่น คือ รุ่น 1 แผง 340 วัตต์ และรุ่น 2 แผง 680 วัตต์ ออกมาจำหน่ายสู่ท้องตลาด ซึ่งมียอดการขายตั้งแต่ปี 2563 – 2567 กว่า 100 เครื่อง ทั้งภาครัฐและประชาชนทั่วไป จะมีการพัฒนาระบบให้มีความสะดวก ทันสมัย และประหยัดเวลาในการใช้งาน ด้วยการติดตั้งระบบ IOT (Internet of Things) ซึ่งระบบนี้จะเป็นการควบคุมโซล่าปั๊มผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ สามารถควบคุม ตั้งเวลา การให้น้ำทั้งพืชและสัตว์ มีระบบการแจ้งเตือน เพิ่มระบบกล้องวีดีโอ เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบผ่านมือถือได้ทุกที่ทุกเวลา ข้อดีของการเพิ่มระบบ IOT จะสามารถขยายกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าในเมือง กลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่ รวมทั้งกลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุ จะเป็นระบบที่เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า สามารถเพิ่มกำไรได้มากกว่าระบบเดิมเท่าตัว

กลุ่มเป้าหมาย

1 วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง ต.ช่องสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรรี 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวัยหวาน ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 3 วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีบ้านประชาบำรุง (ครึ่งไร่คลายจน) ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 4 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพและการผลิตสินค้าการเกษตร ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 5 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองพลับ ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรรี 6 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านพุม่วง ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 7 วิสาหกิจชุมชนวิถีเกษตรอินทรีสัมมาชีพสุขใจ ในโครงการพระราชดำริห้วยแม่เพรียง ต.หัวยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

แหล่งเงินทุนที่ใช้วิจัย / นวัตกรรม

ไม่ระบุแหล่งทุน

ชื่อแหล่งเงินทุนที่ใช้วิจัย/นวัตกรรม

ภายใต้กรอบการวิจัย “การขยายผลเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและแก้หนี้ครัวเรือน” ปีงบประมาณ 2667

ทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องหมายการค้า (Trade Mark)

เจ้าของสิทธิ์

ผศ.ดร.ปรัชญา มุขดา

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ROI

ปริมาณหน่วยนับ ROI

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ SROI

ปริมาณหน่วยนับ SROI

ตำบลที่ใช้นวัตกรรม

นาพันสาม

อำเภอที่ใช้นวัตกรรม

อำเภอเมืองเพชรบุรี

จังหวัดที่ใช้นวัตกรรม

เพชรบุรี

พิกัดที่ใช้นวัตกรรม

อ.เมือง จ.เพชรบุรี

นวัตกรชุมชน / ผู้ใช้นวัตกรรม

1)วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง, 2)กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวัยหวาน 3) วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีบ้านประชาบำรุง (ครึ่งไร่คลายจน) , 4)ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพและการผลิตสินค้าการเกษตร,5)ธนาคารต้นไม้บ้านหนองพลับ 6) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านพุม่วง 7) วิสาหกิจชุมชนวิถีเกษตรอินทรีสัมมาชีพสุขใจ ในโครงการพระราชดำริ
ประเภท : เทคโนโลยี / นวัตกรรมพร้อมใช้

หมวดหมู่ : คอม/เทคโนโลยี

ระดับผลงาน : TRL9

Tag :


QR code